23.8.19

Vaiettua ja peiteltyä keskustelua työajasta!

Vaiettua ja peiteltyä keskustelua lyhyemmästä työajasta on käyty kymmeniä vuosia, alkaen David C Korten julkitulosta TV ojelmassa Mustalaatikko Timo Harakan haastatattelemana. Tuosta ajasta vaatimus ja tarve työajan lyhenemisestä huimasti vahvistunut ja toteutumisen tarve on tätä päivää, ei tulevaisuutta. Työn, tuotannon, talouden, vallan ja päätännän keskittäminen ja kokoaminen pyramidien huipulle köyhdyttää kansaa ja "aavikoittaa" viljavan ympäristön elämän rakentamiselta.

Tuotanto välineet, laiteet, viestintä välineet jne ovat entistä taloudellisempia, luontoystävällisempiä ja kestävävään kehitykseen ja tuotantoon soveltuvimpia. Ja siten tuotavissa lähemmäs yhteisöjä täyttämään ihmisten tarpeita ja elämän rakentamista laaja-alaisesti riskejä minimoiden.
Robotit, automatiikat, digitalisaatiot ja erinäiset laitteistot hoitavat tuotannon useimmilla aloilla. Tarkkaavaisutta vaativa prosessien valvonta, huolto, ohjelmointi jne on ihmisen ja yhteisön valvonnassa ja työnä.
Kuuden tunnin työpäivä ja 30 tuntinen työviikko on kohdillaan tässä työssä. Päivän tekniikka ja logiikka on valmis toimintaan ja rakentamaan hyvä elämä. Lisäksi on päivän selvää, että työn ja tuotannon laaja-alaistuessa se tarjoaa mahdollisuuden elämän, hyvin voinnin ja toimeentulon eläjilleen. Koneet, laitteistot ja automatiikat, digitalisaatiot voivat toimia ympärivuorokauden ja siten valvonta ja huolintatehtävät työllistävät väen ja voiman.
Älkäämme antako ahneudelle sijaa sen tuohoamiseen.

5.7.19

Hallitus on hallinnassa?

Maakunta Suomessa hallitus on hallinnassa, vai onko? €uroopan Ünionin kautta markkinavoimien ylivallassa, maailman valtaa tavoittelemassa. Mielestäni asia on kiistaton ja täysin järjetön. Maailma ei ole ylhäältä käsin hallittavissa kuin osin ja väkivalloin. Nyky hallinnon johtajat puhuvat jo kansallissosialismin kieltä ja samoin äänenpainoin kuin 1930 luvulla, tosin vähän kiihkoaan peitellen.

Mielestäni nykytiedot, taidot, tekniikat ja tuotantovälineet mahdollistavat paremman elämän rakentamisen ja kasvun, rauhanomaisesti jakamalla työ ja tuotanto laaja-alaisesti lähemmäs ihmistä, jolloin tarvittava yhteisöllinen tuotanto on tuotettavissa jo 5-6 tunnin ja 25-30 tunnin viikolla. Nelivuorotyönä tuotanto välineet on käytettävissä jatkuvasti, huolto ja korjaustoimia lukuun ottamatta. Mikroteknologiat ovat pitkällä ja nanoteknologiat ovat vahvasti tulollaan.

Elämä on kenties meissä hallittavissa, ei muissa.

8.6.19

Totta vai tarua? Aika näyttää!

Fantasia kirjoitus 3.6.2019

Eletään rauhanvuotta 2050, työ ja tuotanto on laaja-alaistettu maaseudulle pienenpiin yksiköihin ja yhteisöihin. Tuotantotekniikat on dikitalisoitu, automatisoitu ja robotisoitu. Tuotanto pelaa tarvittaessa ympärivuorokauden ja luo edellytykset hyvän ja oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen, tasapuolisen yhteisöllisen elämän rakentamiseen. Edellytyksethän tähän oli jo 2000 luvun alussa, mutta järkiintyminen tapahtui vasta 2020 luvun huitteissa. Filosofioiden noustessa yhteisöiden hallintaan. Työaika on lyhentynyt 6 h ja työviikko on 30 tuntinen ja monin aloin jopa lyhyemmäksi.
Työ on etupäässä huolto ja valvontatehtäviä, ohjelmien päivityksiä jne. tuotantoteknologioiden ja pitkälti jo nanoteknologian nopean kehityksen johdosta. Rikollisuus on häviävän pientä koska rehtiin itsenäiseen elämän rakentamiseen on edellytykset, kuin myös toimeentulon turvaan. Rikollisuus on lähinnä ylivaltaiseen elämän alkuun 2000 luvun aikana tottuneiden "oligarkkien" touhua. Uskomuksiin ja noituuteen ja sen sellaiseen perustuva elämä on tiensä päässä.
Kasvatus kouluissa tähtää yhteisöllisyyteen ja terveeseen elämään , ilman sairasta pudotuspeli ja köyhdyttämiskisaa joka vielä 2020 luvulla oli vallalla. Sankareiksi ovat ovat nousseet parhaat filosofiat ja uuttera kasvatus ja ymmärryksen valtaisa laajentuminen. Antisankareita ovat edelleen utopistiseen, keskittävään ja kasaavaan, talouspyramideihin uskovat ja diktatorisoituva taakse jäänyt eliittivalta.


8.5.19

Hallitus on muotoutumassa!

Hallitus on muotoutumassa ja hyvä niin, mutta sen vain sanon että hyvinvointi ei elämänrakentamisessa ja toimeentulossa laaja-alaistu ja lisäänny työtä ja tuottoa globaalisti keskittämällä, kasaamalla, talouspyramideihin maailman ääriin.
Vallan keskittyessä se diktatorisoituu ja vallan ylläpito militarisoituu ja käy lopulta hallitsemattomaksi konfliktien seurauksena. Ihmisen on hallittava itsensä ja yhteisönsä tietoon, taitoon, ymmärrykseensä ja kokemukseensa perustaen. Työ, tuotanto ja toimeentulo lähemmäs ihmistä. Nykyisellään tuotantovälineet, automatiikat, robotit, jne. mahdollistavat moniailla aloilla
tarvittavan tuotannon ja elämän hyvinvoinnin, toimeen tulon turvaamisen lähempänä ihmistä pienemmissä yksiköissä ja lyhyemmällä yksilö työajalla koneiston ja laitteiston tuottaessa ympäri vuorokauden. Ihmistyön rajoittuessa yhä kasvavassa määrin valvontaan, tarkkailuun ja huoltoon.
Siis 6 tunnin työvuorot ja 30 tunnin työviikko ja nelivuorotyö rakentaa hyvän elämän, toimeentulon ja tulevaisuuden. Näin pääpiirteittäin sanottuna.
 

30.4.19

Ilmasto.

Ilmastonmuutos ei ole uskon asia, se on tiedon, tuntemuksen ja ymmärryksen asia.

26.4.19

Uni Ojuva asentopuu kulttuurivihkot.

Kirjailija Uni Ojuva palkittu Tampereen kaupungin toimesta runo kokoelmastaan Asentopuu. Perusteluissa kerrotaan seuraavaa:

"Runoilija käyttää kokoelman nimestä lähtien paljon lappilaisia sanoja ja sanontoja, tukeutuu pohjoiseen mytologiaan ja viittaa lappilaiseen elämän tapaan. Monesti kokoelmassa esiintyy yllättäviä ja hauskoja rinnastuksia ja alluusioita, Toteamus 'vapaa vain on umpihanki' tarkoittaa keväthankien hiihtelijöille eri asiaa kuin Lapin syvässä lumessa tarpovalle lentojätkälle, jotka kuitenkaan eivät ikinä lennä. Kokoelma sisältää monimuotoisia runoja, joiden materiaalina käyttää muistoja ja muistumia hyvin tuntemastaan elämänpiiristä. Runoissa otetaan selkeästi kantaa saamelaisten ikiaikaisiin hallintaoikeuksiin ja toistuvasti tulevat esiin sanat 'yhteismetsä' ja 'talousmetsä'. Niiden konnotaatiot ovat toisenlaiset etelän teollistuneilla seuduilla kuin Lapin selkosilla"

Tasavalta?

Valta diktatorisoituu, alistakaa ja tasa-arvoistakaa valta.